artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Opatów na lata 2022 - 2024 za rok 2022

Załączniki:
SprawozdanieMB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018-2022 za 2022 rok

Załączniki:
SprawozdanieMB
artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe za 2021 r.

Załączniki:
ops_opatow_finanse.pdfMB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018-2022 za 2021 rok

Załączniki:
SprawozdanieMB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków budżetowych za 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie

Załączniki:
SprawozdanieMB