artykuł nr 1

Uchwała Nr LII/482/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2023 - 2030.

Załączniki:
ProgramMB
artykuł nr 2

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Opatów na lata 2019 - 2021

Załączniki:
ProgramMB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018 - 2022

Załączniki:
Treść uchwałyMB