artykuł nr 16

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 12 września 2018 roku o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie

Załączniki:
INFORMACJA124 KB
artykuł nr 17

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 12 września 2018 roku o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opatowie i kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Załączniki:
KOMUNIKAT126 KB
artykuł nr 18

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:
OBWIESZCZENIE134 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie - o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie w wyborach do Rady Miejskiej w Opatowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Załączniki:
OBWIESZCZENIE145 KB
artykuł nr 20

Uchwała Rady Miejskiej w Opatowie Nr XLII/350/2018 w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych