artykuł nr 6

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

artykuł nr 7

POSTANOWIENIE NR 102/2019

POSTANOWIENIE NR 102/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie
artykuł nr 8

Komunikat

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych
artykuł nr 9

KOMUNIKAT

o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym Nr 1
artykuł nr 10

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej