artykuł nr 16

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 7 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie, zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.
artykuł nr 17

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 7 marca 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie, zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.
artykuł nr 18

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 7 marca 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie, zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.
artykuł nr 19

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 7 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie, zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.
artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1