artykuł nr 6

Kierowanie do ośrodka wsparcia /Środowiskowego Domu Samopomocy/

artykuł nr 7

Przydzielenie asystenta rodziny

Załączniki:
asytent (*.doc)29 KB
artykuł nr 8

Karta Dużej Rodziny

Załączniki:
Karta Dużej Rodziny (*.doc)29 KB
artykuł nr 9

Przyznanie zasiłku energetycznego

Załączniki:
informacja (*.doc)26 KB
artykuł nr 10

Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego