artykuł nr 1

Przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Załączniki:
Załącznik27 KB
artykuł nr 2

Świadczenie wychowawcze (500+)

artykuł nr 3

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Załączniki:
Składka zdrowotna (*.doc)26 KB
artykuł nr 4

Świadczenia niepieniężne - praca socjalna

Załączniki:
Praca socjalna (*.doc)27 KB
artykuł nr 5

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki