artykuł nr 1

Danuta Maria Szypulska

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji