artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji - Longina Ordon