artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE Nr 58/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 52

ZARZĄDZENIE Nr 57/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 53

ZARZĄDZENIE Nr 56/2003

w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Kobylanach.
artykuł nr 54

ZARZĄDZENIE Nr 55/2003

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
artykuł nr 55

ZARZĄDZENIE Nr 54/2003

w sprawie odwołania Pana Zdzisława Pacholczaka ze stanowiska Kierownika Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Opatowie.