artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE Nr 93/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.
artykuł nr 17

ZARZĄDZENIE Nr 92/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kobylanach.
artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE Nr 91/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brzeziu.
artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE Nr 90/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.
artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE Nr 89/2003

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kopernika.