artykuł nr 31

ZARZĄDZENIE Nr 78/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Opatowie
artykuł nr 32

ZARZĄDZENIE Nr 77/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie
artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE Nr 76/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie
artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE Nr 75/2003

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów.
artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE Nr 74/2003

w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Żeromskiego.