artykuł nr 41

ZARZĄDZENIE Nr 68/2003

w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Lipowskiej
artykuł nr 42

ZARZĄDZENIE Nr 67/2003

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Skowron na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE Nr 66/2003

w sprawie powołania Pani Danuty Rucińskiej na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
artykuł nr 44

ZARZĄDZENIE Nr 65/2003

w sprawie powołania Pani Marii Krystyny Gilewskiej na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Opatowie.
artykuł nr 45

ZARZĄDZENIE Nr 64/2003

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.