artykuł nr 46

ZARZĄDZENIE Nr 63/2003

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Opatowie przy ul. Batalionów Chłopskich.
artykuł nr 47

ZARZĄDZENIE Nr 62/2003

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów.
artykuł nr 48

ZARZĄDZENIE Nr 61/2003

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE Nr 60/2003

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
artykuł nr 50

ZARZĄDZENIE Nr 59/2003

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.