artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE Nr 178/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul 1 Maja.
artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE Nr 174/2004

w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2004/2005.
artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE Nr 173/2004

w sprawie wydzierżanienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej.
artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE Nr 172/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej.
artykuł nr 30

ZARZĄDZENIE Nr 171/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.