artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE Nr 304/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Armii Krajowej.
artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE Nr 303/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE Nr 302/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Polnej.
artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE Nr 301 / 2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego
artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE Nr 300/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego.