artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 299/05

w sprawie użyczenia kotłowni K-5 , położonej w Opatowie przy ul. Generała „Grota” Stefana Roweckiego.
artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 298/05

w sprawie użyczenia sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Rosochy, Jurkowice i Marcinkowice oraz przepompowni wody w Opatowie i Jurkowicach
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 242a/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej obiektem sportowym położonej w Opatowie.
artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 309/2005

w sprawie odwołania Pani Danuty Szypulskiej z pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.
artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 292/2005

zmieniające zarządzenie Nr 221/2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy