artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 291/2005

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Opatów.
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 290/2005

w sprawie zasad funkcjonowania Hali Sportowej przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 289/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 288/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 287/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.