artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowie w dniu 29 grudnia 2005r

INFORMACJA

  Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 29 grudnia 2005r. (tj. czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
  Porządek obrad sesji przewiduje m.in.:
• uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2006 rok
• podjęcie uchwał problemowych.

                                                                                                       Przewodniczący 
                                                                                             Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 2

Informacja o sesji

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 30 listopada 2005r. (tj. środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad sesji przewiduje
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu...

Na podstawie art. 17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Opatowie nr XVII/127/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. zawiadamiam o wyło
artykuł nr 4

Informacja o sesji Rady Miejskiej

INFORMACJA

  Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 28 października 2005r. (tj. piątek) o godz. 900 w Opatowskim Ośrodku Kultury - Gwarek, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
  Porządek obrad sesji przewiduje m.in.:
• informację dotyczącą stanu rolnictwa w gminie Opatów
• podjęcie uchwał problemowych.

                        Przewodniczący
              Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Opatów. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie, przy ul. Jagiełły