artykuł nr 11

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr. 62 poz. 627/ Urząd Miasta i Gminy Opatów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się w Biurze Obsługi Interesanta
artykuł nr 12

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 29 lipca 2005r. (tj. piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opatów, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad sesji przewiduje m.in
artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami
artykuł nr 14

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 27 czerwca 2005r. (tj. poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opatów, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
artykuł nr 15

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza możliwość udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzeziu , gmina Opatów oznaczonej nume-rem ewidencyjnym 520/11 o powierzchni 1500 m2 , dla której prowadzo