artykuł nr 16

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 7 marca 2006 roku (tj. wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gm
artykuł nr 17

I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzeziu , gmina Opatów oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/11 o powierzchni 1500 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 10933.
artykuł nr 18

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowie w dniu 3.02.2006r.

INFORMACJA

  Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 3 lutego 2006r. (tj. piątek) o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy , odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
  Porządek obrad sesji przewiduje:
• podjęcie uchwał merytorycznych dotyczących m.in.:
- uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2006 rok
- przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2006 rok
- przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów

                        Przewodniczący
              Rady Miejskiej w Opatowie