artykuł nr 81

ZARZĄDZENIE Nr 359/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Czerwińskiego.
artykuł nr 82

ZARZĄDZENIE Nr 358/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Czerwińskiego.
artykuł nr 83

ZARZĄDZENIE Nr 357/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Czerwińskiego.
artykuł nr 84

ZARZĄDZENIE Nr 356/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Czerwińskiego.
artykuł nr 85

ZARZĄDZENIE Nr 355/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Czerwińskiego.