artykuł nr 31

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Polnej.
artykuł nr 32

ZARZĄDZENIE Nr 10/2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego.
artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja, Szerokiej, Leszka Czarnego.
artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE Nr 8/2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki
artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE Nr 7/2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja