artykuł nr 6

Uchwała Nr XIII/101/2003

w sprawie budowy drogi powiatowej Nr 42119 Opatów - Sarnia Zwola (granica powiatu).
artykuł nr 7

Uchwała Nr XIII/100/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 8

Uchwała Nr XII/99/2003

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju.
artykuł nr 9

Uchwała Nr XII/98/2003

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Leszka Czarnego.
artykuł nr 10

Uchwała Nr XII/97/2003

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa