artykuł nr 51

Uchwała Nr VII/56/2003

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2002 rok.
artykuł nr 52

Uchwała Nr VI/55/2003

w sprawie nabycia nieruchomości - działki Nr 2/4 położonej w Karwowie.
artykuł nr 53

Uchwała Nr VI/54/2003

w sprawie nabycia niruchomości - działek Nr 150/2 i 151/2 położonych w Tudorowie
artykuł nr 54

Uchwała Nr VI/53/2003

w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Lipowskiej
artykuł nr 55

Uchwała Nr VI/52/2003

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.