artykuł nr 21

Uchwała Nr XI/86/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok
artykuł nr 22

Uchwała Nr XI/85/2003

w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty.
artykuł nr 23

Uchwała Nr X/84/2003

w sprawie przeznaczenia do zbycia - oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 804/125 położonej w Opatowie przy ul. Batalionów Chłopskich
artykuł nr 24

Uchwała Nr X/83/2003

w sprawie sieci gazowej z przyłączami w Okalinie Kolonia i Okalinie Wieś gminy Opatów.
artykuł nr 25

Uchwała Nr X/82/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.