artykuł nr 26

Uchwała Nr X/81/2003

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w O
artykuł nr 27

Uchwała Nr X/80/2003

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów.
artykuł nr 28

Uchwała Nr IX/79/2003

w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem w Opatowie".
artykuł nr 29

Uchwała Nr IX/78/2003

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiąych własność Gminy Opatów, oraz stosowania dopłat do ceny wody dla taryfo
artykuł nr 30

Uchwała Nr IX/77/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2003 rok.