artykuł nr 31

Uchwała Nr IX/76/2003

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2002.
artykuł nr 32

Uchwała Nr VIII/75/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
artykuł nr 33

Uchwała Nr VIII/74/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
artykuł nr 34

Uchwała Nr VIII/73/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów za 2003 rok.
artykuł nr 35

Uchwała Nr VII/72/2003

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2003 - 2007.