artykuł nr 36

Uchwała Nr VII/71/2003

w sprawie określenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2003 - 2007"
artykuł nr 37

Uchwała Nr VII/70/2003

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Żeromskiego.
artykuł nr 38

Uchwała Nr VII/69/2003

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasu za ochronny w Gminie Opatów.
artykuł nr 39

Uchwała Nr VII/68/2003

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Opatowie
artykuł nr 40

Uchwała Nr VII/67/2003

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Opatowie