artykuł nr 41

Uchwała Nr VII/66/2003

w sprawie zmian w Statucie Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.
artykuł nr 42

Uchwała Nr VII/65/2003

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku i Szpitalu Powiatowym w Opatowie.
artykuł nr 43

Uchwała Nr VII/64/2003

w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego orazmpodatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
artykuł nr 44

Uchwała Nr VII/63/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 45

Uchwała Nr VII/62/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2003 rok.