artykuł nr 46

Uchwała Nr VII/61/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 47

Uchwała Nr VII/60/2003

w sprawie: zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych.
artykuł nr 48

Uchwała Nr VII/59/2003

w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatowa dotyczącego przebiegu ulicy Kościuszki i Osiedla "Widok"
artykuł nr 49

Uchwała Nr VII/58/2003

w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatowa, dotyczącego przebiegu ulicy Kościuszki i Osiedla "Widok"
artykuł nr 50

Uchwała Nr VII/57/2003

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów za 2002 rok.