artykuł nr 56

Uchwała Nr XVII/124/2004

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2004 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 57

Uchwała Nr XVII/123/2004

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2004 Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 58

Uchwała Nr XVII/122/2004

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2004 Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 59

Uchwała Nr XVII/121/2004

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2004 Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 60

Uchwała Nr XVII/120/2004

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2004 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.