artykuł nr 11

Uchwała Nr XXV/184/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 12

Uchwała Nr XXIV/183/2004

w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
artykuł nr 13

Uchwała Nr XXIV/182/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 14

Uchwała Nr XXIV/181/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok
artykuł nr 15

Uchwała Nr XXIV/177/2004

w sprawie stanowiska dotyczącego przeniesienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Radomia do Kielc.