artykuł nr 26

Uchwała Nr XXIII/166/2004

w sprawie zasad i trybu udzielenia pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Opatów.
artykuł nr 27

Uchwała Nr XXIII/165/2004

w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
artykuł nr 28

Uchwała Nr XXIII/164/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok
artykuł nr 29

Uchwała Nr XXII/163/2004

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykoanania za
artykuł nr 30

Uchwała Nr XXII/162/2004

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.