artykuł nr 31

Uchwała Nr XXII/161/2004

w sprawie zmian w dudżecie Gminy Opatów na 2004 rok
artykuł nr 32

Uchwała Nr XXII/160/2004

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenia miasta OPATOWA.
artykuł nr 33

Uchwała Nr XXI/159/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 34

Uchwała Nr XXI/158/2004

w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opatów"
artykuł nr 35

Uchwała Nr XX/154/2004

w sprawie zawarcia aneksu Nr 1 do umowy nr 222/03/218 z dnia 28 października 2003 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem w Opatowie".