artykuł nr 41

Uchwała Nr XIX/148/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Opatowie przy ul.Kopernika 30.
artykuł nr 42

Uchwała Nr XIX/147/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Opatowie przy ul. Ćmielowskiej 2.
artykuł nr 43

Uchwała Nr XIX/146/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów.
artykuł nr 44

Uchwała Nr XIX/145/2004

w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej.
artykuł nr 45

Uchwała Nr XIX/144/2004

w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty.