artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/137/2007

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości - kotłowni położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej
artykuł nr 2

Uchwała Nr XX/136/2007

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Lipowej
artykuł nr 3

Uchwała Nr XX/135/2007

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Opatowie przy ul. Sempołowskiej
artykuł nr 4

Uchwała Nr XX/134/2007

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Opatowie przy ul. Kopernika
artykuł nr 5

Uchwała Nr XX/133/2007

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonych w Opatowie.