artykuł nr 56

Uchwała Nr XV/82/2007

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipowej.
artykuł nr 57

Uchwała Nr XV/81/2007

w sprawie zmaian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 58

Uchwała Nr XV/80/2007

w sprawie zmaian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 59

Uchwała Nr XV/79/2007

w sprawie zmaian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 60

Uchwała Nr XV/78/2007

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opatów za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze niektórych jednostek zaliczanych do podsektora samorządo