artykuł nr 36

Uchwała Nr XVII/102/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/141 stanowiącej własność Gminy Opatów.
artykuł nr 37

Uchwała Nr XVII/101/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/140 stanowiącej własność Gminy Opatów.
artykuł nr 38

Uchwała Nr XVII/100/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/139 stanowiącej własność Gminy Opatów.
artykuł nr 39

Uchwała Nr XVII/99/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/138 stanowiącej własność Gminy Opatów.
artykuł nr 40

Uchwała Nr XVII/98/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/137 stanowiącej własność Gminy Opatów.