artykuł nr 11

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 16 marca 2007 roku

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 16 marca 2007 roku  (tj. piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opatów, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji przewiduje:

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie za 2006 rok.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie za 2006 rok.
3. Podjęcie uchwał problemowych. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 12

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

artykuł nr 13

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 7 lutego 2007 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opatów, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek
artykuł nr 14

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1/. Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, przy ul. Czerwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7