artykuł nr 11

Informacja

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e
artykuł nr 12

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja...

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 28 maja 2008 roku (tj. środa) o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Ra
artykuł nr 13

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy...

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 28 kwietnia 2008 r. zostanie wywieszony na tablicy
artykuł nr 14

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 11 kwietnia 2008 roku (tj. piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad sesji przewiduje m.in. :
artykuł nr 15

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m