artykuł nr 16

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lutego...

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 29 lutego 2008 roku (tj. piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad sesji przewiduje m.in. :
artykuł nr 17

N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy...

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 18 lutego 2008 r. zostaną wywieszone na tablicy
artykuł nr 18

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 29 stycznia 2008 roku (tj. wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad sesji przewiduje
artykuł nr 19

Zmiana nazwy miejscowości.

obrazek