artykuł nr 96

Zarządzenie Nr 195/2008

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 97

Informacja do Zarządzenia nr 166/2008 Burmistrza...

artykuł nr 98

Informacja do Zarządzenia nr 162/2008 Burmistrza...

artykuł nr 99

Zarządzenie Nr 194/2008

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym /wypoczynek i zajęcia sportowo - rekreacyjne w okresie wakacji letnich 2008/
artykuł nr 100

Zarządzenie Nr 193/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.