artykuł nr 106

Zarządzenie Nr 188/2008

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie oznaczonej nr ewidencyjnym 804/140.
artykuł nr 107

Zarządzenie Nr 187/2008

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie oznaczonej nr ewidencyjnym 804/139.
artykuł nr 108

Zarządzenie Nr 186/2008

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie oznaczonej nr ewidencyjnym 804/138.
artykuł nr 109

Zarządzenie Nr 185/2008

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie oznaczonej nr ewidencyjnym 804/137.
artykuł nr 110

Zarządzenie Nr 184/2008

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie oznaczonej nr ewidencyjnym 804/135.