artykuł nr 16

Uchwała Nr XXXII/253/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określa inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
artykuł nr 17

Uchwała Nr XXXII/252/2008

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
artykuł nr 18

Uchwała Nr XXXII/251/2008

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2009 na obszarze Gminy Opatów.
artykuł nr 19

Uchwała Nr XXXII/250/2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
artykuł nr 20

Uchwała Nr XXXII/249/2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości