artykuł nr 21

Uchwała Nr XXXII/248/2008

w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę pn. "Przebudowa drogi powiatowej - opracowanie dokumentacji projektowej"
artykuł nr 22

Uchwała Nr XXXII/247/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
artykuł nr 23

Uchwała Nr XXXII/246/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
artykuł nr 24

Uchwała Nr XXXII/245/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
artykuł nr 25

Uchwała Nr XXXII/244/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok