artykuł nr 31

Uchwała Nr XXXII/238/2008

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 32

Uchwała Nr XXXII/237/2008

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki.
artykuł nr 33

Uchwała Nr XXXII/236/2008

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Armii Krajowej.
artykuł nr 34

Uchwała Nr XXXII/235/2008

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Polnej.
artykuł nr 35

Uchwała Nr XXXII/234/2008

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego