artykuł nr 36

Uchwała Nr XXXII/233/2008

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości - kotłowni położonej w Opatowie przy ul. Sienkiewicza
artykuł nr 37

Uchwała Nr XXXI/232/2008

w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę pn. "Przebudowa dróg gminnych Gminy Opatów"
artykuł nr 38

Uchwała Nr XXX/231/2008

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1228 położonej w Opatowie przy ul. Szerokiej.
artykuł nr 39

Uchwała Nr XXX/230/2008

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1227/5 położonej w Opatowie przy ul. Wąskiej
artykuł nr 40

Uchwała Nr XXX/229/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok