artykuł nr 46

Uchwała Nr XXIX/223/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
artykuł nr 47

Uchwała Nr XXIX/222/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
artykuł nr 48

Uchwała Nr XXIX/221/2008

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych
artykuł nr 49

Uchwała Nr XXIX/220/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
artykuł nr 50

Uchwała Nr XXIX/219/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok