artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 380/2009

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. oświaty i powołania Komisji Rekrutacyjnej
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 390/2009

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 388/2009

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 387/2009

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Opatowie.
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 386/2009

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie.